Zakładka Video Motion nie posiada zbyt wielu efektów jakie możemy użyć jednak przy bliższym ich poznaniu otrzymujemy potężne narzędzie pozwalające na dodawanie w prosty sposób efektów do naszych materiałów wideo.

Elementy Interfejsu

Po przejściu do zakładki naszym oczom ukaże się bardzo skromna ilość ustawień.

Nie należy się tym zrażać, gdyż liczą się efekty jakie są udostępniane oraz fakt, że każdy z efektów posiada osobne ustawienia.

Nagłówek

Standardowo w nagłówku znajdziemy nazwę zakładki oraz przycisk dodawania akcji do materiału. Po dodaniu akcji do materiału na linii czasu zobaczymy znajomy widok.

Po dodaniu akcji ustawiamy się gdzieś za nią w tej zakolorowanej części.

I zmieniamy np. położenie materiału co w połączeniu z efektami może dać ciekawe rezultaty, ale o tym szerzej powiem w sekcji Effect.

Sekcja Duration

Kolejna sekcja pokazuje nam czas trwania efektu. Domyślnie sekcja ta jest wyłączona, gdyż ScreenFlow sam wylicza czas trwania na podstawie ustawień danego efektu.

Jednak możliwe jest ręczne określenie tego parametru odznaczając opcję Lock to w sekcji Effect.

Sekcja Effect

Jest to najważniejsza sekcja w tej zakładce, bowiem to tutaj wybieramy i ustawiamy parametry efektów jakie mają zostać użyte na danym materiale wideo.

Pierwszy parametr Effect to lista dostępnych efektów do wykorzystania. Aktualnie mamy dostępne trzy efekty jednak miejmy nadzieję, że w przyszłości lista ta się wydłuży.

Bliżej poszczególnym efektom przyjrzymy się za chwilę, teraz zaś przejdźmy do kolejnych elementów zakładki.

Lock to – odznaczenie tej opcji pozwala nam na ustawienie parametru Duration, czyli czasu trwania danego efektu o czym wspominałem w zakładce Duration.

Preview – pozwala na podejrzenie jak wygląda dany efekt na naszym materiale. Przydatna opcja, która ustawia nas na linii czasu w odpowiednim miejscu i po odtworzeniu efektu zatrzymuje odtwarzanie.

Gravity

Pierwszy efekt jaki otrzymujemy do dyspozycji jest symulacją grawitacji.

Po jego zastosowaniu na materiale możemy otrzymać poniższy efekt, który rzeczywiście daje poczucie jak by na kulkę ze zdjęciem działała grawitacja.

Efekt ten został osiągnięty jedynie dzięki ustawieniu dwóch parametrów:

Elasticity – parametr odpowiedzialny za sprężystość naszego materiału, czym większą wartość parametru ustawimy tym więcej odbić od podłoża zostanie wygenerowanych,

Strength – ten parametr silnie wiąże się z poprzednim, gdyż określa intensywność efektu przez co kombinacja tych dwóch parametrów może dać bardzo ciekawe efekty.

Oprócz dwóch parametrów powyżej mamy jeszcze dwa parametry, które mogą dodać realizmu temu efektowi. Zacznijmy od parametru:

Velocity – parametr ten powoduje, że nasza kupka przed upadkiem na podłoże jest wyrzucana do góry. Najlepiej można to zobaczyć na poniższej animacji.

Czym większa wartość parametru tym większy wyrzut kulki w górę. Jednak na tym nie koniec, mamy jeszcze jeden parametr:

Squash – jest on odpowiedzialny za poziom zgniatania naszej kulki przy uderzaniu o podłoże. Czym większy parametr tym poziom zgniatania będzie bardziej widoczny.

Spring

Kolejny efekt jaki możemy zastosować przypomina nieco sprężynę, która została rozciągnięta i wraca do swojej pozycji. Zobaczmy wzorcową animację, która najlepiej zobrazuje ten efekt.

Animacja jest oparta o zmianę pozycji koła, gdyby nie był dodany efekt po prostu mielibyśmy przesunięcie z punktu A do B. Jednak tutaj dodano efekt Spring, który w końcowej fazie dodaje efekt jak bym rozciągnęli sprężynę. Przez co zdjęcie mija pozycję docelową i cofa się, aby ustabilizować się w zdefiniowanej pozycji.

Zobaczmy jakie mamy możliwości parametryzacji tego efektu.

Damping – poziom tłumienia pozwala na zmianę długości trwania oraz dynamiki efektu. Zmniejszając wartość tłumienia obrazek będzie dłużej odbijał się przez co animacja wydłuży się,

Mass – masa jest wartością mówiącą o ciężkości elementu, im element będzie cięższy tym element będzie wolniej się poruszał. Wpłynie to na długość animacji, gdyż cięższy element potrzebuje więcej czasu na wykonanie całego ruchu. Jeśli zmniejszymy wartość spowoduje to skrócenie animacji oraz zwiększenie dynamiki.

Stiffness – sztywność naszej wirtualnej sprężyny, ustawiając wartość na minimum spowoduje że efekt będzie niewidoczny. Zaś zwiększanie wartości będzie zwiększała elastyczność sprężyny tym samym dynamikę animacji,

Apply to – określa do jakich parametrów efekt ma zostać zastosowany. Mamy do dyspozycji: Scale (skala), Position (pozycja), Rotate (rotacja).

W podstawowej animacji mieliśmy efekt, który skupiał się jedynie na pozycji. Zobaczmy jak zmieni się animacja, gdy skupimy się na Scale

Ostatni element jaki możemy ustawić to Rotate, gdzie efekt zostanie dodany do rotacji elementu.

Pulse

Jak już sama nazwa wskazuje mamy do czynienia z efektem pulsowania. Jednak efekt ten w cale nie musi sprowadzać się jedynie do powiększania i zmniejszania materiału.

Dostępne parametry odpowiadają za:

Pulse Count – liczba impulsów, jakie mają zostać wykonane. Zwiększanie tej liczby skutkuje wydłużeniem czasu animacji,

Frequency – częstotliwość impulsów w czasie. Zwiększanie tej wartości powoduje zwiększanie częstotliwości impulsów, a tym samym skracanie czasu efektu,

Amplitude – amplituda, czyli np. jak bardzo powiększyć materiał,

Apply to – określa do jakich parametrów efekt ma zostać zastosowany. Mamy do dyspozycji: Scale (skala), Position (pozycja), Rotate (rotacja)

Najprostszym efektem jaki możemy osiągnąć i zapewne jest to także pierwsze skojarzenie z efektem pulsowania jest poniższa animacja.

Modyfikując parametry Pulse Count, Frequency oraz Amplitude dostaniemy jedynie pewne wariacje powyższej animacji. Bowiem częstotliwość może być większa / mniejsza, powiększenie może być duże lub małe jednak najciekawszy jest ostatni parametr Apply to. Parametr ten jest potrafi całkowicie zmienić animację poprzez wybranie innego parametru niż Scale. Zobaczmy co stanie się gdy wybierzemy Position.

W tym momencie mamy efekt pulsowania względem pozycji co całkowicie zmieniło charakterystykę animacji. Zobaczmy co się stanie, gdy ustawimy efekt na Rotate

Jak widać zmiana elementu do którego przypisujemy efekt potrafi zaskoczyć. Zachęcam do eksperymentowania raz że dzięki temu lepiej poznamy możliwości ScreenFlow, dwa że możemy uzyskać ciekawe efekty w naszych materiałach.

Podsumowanie

Zakładka Video Motion udostępnia nam zaledwie trzy efekty, jednak pozwalają one w bardzo łatwy sposób wzbogacić nasze wideo o różne efekty. Mam nadzieję, że w kolejnych wydaniach będziemy dostawali kolejne efekty, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią tworzone materiały.

Close