Zakładka Screen Recording jest odpowiedzialna jedynie za trzy elementy w naszych materiałach. Pierwszy element to kursor myszy, który możemy np. wyłączyć, drugi element to efekty dźwiękowe i ostatni to klawiatura.

Elementy Interfejsu

Jest to czwarta zakładka na liście zakładek, która wygląda jak monitor przez co może być nieco myląca. Jej wygląd jest dość skromny bowiem mamy tylko 3 sekcje i niewiele opcji. Spójrzmy więc na jej wygląd.

Mamy trzy sekcje, gdzie każda z nich jest odpowiedzialna za inny aspekt naszego nagrania. Jednak jak zwykle najpierw konieczne jest dodanie akcji do materiału wideo.

Standardowo w nagłówku zakładki znajdziemy jej nazwę oraz przycisk dodawania akcji. Jednak w tym przypadku nie możemy dodać akcji na materiałach wideo importowanych, musi to być materiał nagrany w ramach projektu. Ograniczenie zrozumiałe, ale należy o nim pamiętać 😉

Sekcja myszy

Pierwszą sekcją jest sekcja odpowiedzialna za kursor myszy wyświetlany w materiale wideo. Udostępnia ona nam opcje dotyczące kursora.

Jak widać powyżej mamy tutaj kilka opcji, które pozwalają na drobne modyfikacje. Przejdźmy przez dostępne opcje i przyjrzyjmy się im bliżej.

Show Mouse Pointer – opcja odpowiedzialna za wyświetlanie kursora w materiale. Bardzo przydatna, gdy chcemy na chwilę lub w całym materiale ukryć kursor.

Pointer Zoom – pozwala na powiększenie lub zmniejszenie wielkości kursora. Co jest wygodne podczas nagrywamy poradnika i chcemy, aby użytkownik podążał za kursorem, a nie zawsze jest on wystarczająco duży.

Click Effect – klikając czy to na opcje czy też na inne elementy podczas nagrywania materiału nie zawsze osoba oglądająca jest w stanie wyłapać ten fakt. Ta opcja pozwoli dodać efekt graficzny do kliknięcia, zostają nam udostępnione trzy opcje

  • None – brak jakiegokolwiek efektu, jest to wartość domyślna,
  • Radar – efekt radaru,

  • Invert – efekt odwrócenia koloru kursora myszy, efekt jest dość krótki przez co nie byłem w stanie lepiej go w tym momencie pokazać

Pointer – parametr umożliwiający zmianę wyglądu kursora na jeden ze zdefiniowanych z listy lub zdjęcie z komputera. Udostępnione zostają nam następujące kursory:

  • Default – domyślny kursor, który znamy z systemu,
  • Circle – Light – koło jasno szare

  • Circle – Dark – koło ciemno szare

  • Square – kwadrat jasno szary

  • Choose Image… – pozwala na wybranie własnego obrazka, który będzie reprezentował kursor

Opacity – określa poziom przezroczystości kursora, gdzie 100% kursor jest w pełni widoczny. Zaś 0% oznacza, że kursor jest niewidzialny.

Sekcja dźwięku

Domyślnie sekcja ta jest wyłączona, aby ją włączyć zaznaczamy checkbox-a przed napisem Sound on Click.

Po jej włączeniu możemy rozwinąć jej zawartość i zobaczyć jakie opcje nam udostępnia. Nie ma tego wiele, ale i wiele nam do szczęścia nie potrzeba 😉 Mamy dwie opcje:

Volume – chyba nie trzeba tłumaczyć że jest to poziom głośności efektu kliknięcia,

Click Sound – tutaj wybieramy plik dźwiękowy jaki będzie odtwarzany w momencie kliknięcia myszą.

Jak mówiłem wiele tego nie ma, żałuję jedynie, że nie ma tutaj listy kilku dźwięków których można by było użyć.

Sekcja klawiatury

Ostatnią sekcją jest sekcja klawiatury, która to umożliwia wyświetlanie w materiale klawiszy, które były wciskane podczas jego nagrywania. Opcję włączamy zaznaczając checkbox-a obok napisu Show Keystrokes

Po włączeniu wszystkie opcje powinny stać się aktywne zaś w naszym materiale powinniśmy zobaczyć jakie klawisze były wciskane.

Do dyspozycji mamy dwie opcje odpowiedzialne za to które klawisze mają być pokazywane.

Show all keys – pokazuje wszystkie klawisze jakie były wciskane,

Show only modifier keys – w tym przypadku są pokazywane jedynie klawisze będące modyfikatorami czyli Shift, Cmd, Alt itd.

Pozostałe opcje są odpowiedzialne za wygląd i pozycję pokazywanych napisów.

Height – wysokość obszaru wyświetlającego wpisywane litery,

Position – pozycja obszaru wyświetlającego napisy, pozycja jest podawana od dołu ekranu lub materiału w zależności czy opcja Attached To Clip jest zaznaczona.

Width – szerokość obszaru podawana w procentach,

Attached To Clip – opcja przykleja obszar wyświetlający napisy do materiału, co ma wpływ na określanie pozycji. Jeśli opcja jest zaznaczona to pozycja napisów jest określana względem materiału jak widać na poniższym zdjęciu

gdy odznaczymy opcję to pozycja będzie liczona od dołu przestrzeni roboczej, co możecie zobaczyć poniżej

Ustawianie wyglądu obszaru oraz napisów

Jeśli określiliśmy już pozycję, jakie klawisze mają być wyświetlane oraz inne parametry. To możemy przejść do zdefiniowania wyglądu naszego obszaru. Parametry są ukryte pod przyciskiem, który może nam się kojarzyć z czcionką jednak odpowiada za nieco więcej rzeczy.

Font – ustawienia czcionki i koloru,

Background Color – kolor tła obszaru,

Outline Color – kolor ramki wokół obszaru,

Outline Stroke – grubość ramki wokół obszaru,

Corner Round – jak bardzo mają być zaokrąglone roku obszaru,

Keystroke visible for – czas widoczności czcionki,

Fade Duration (Fade In) – czas pojawiania obszaru,

Fade Duration (Fade Out) – czas znikania obszaru,

Dzięki powyższym opcjom mamy dość dużą swobodę w definiowaniu wyglądu obszaru wyświetlającego dane z klawiatury.

Podsumowanie

Kolejna zakładka z niezbyt dużą ilością opcji, jednak dobrze wykorzystana na pewno wzbogaci nasze materiały. Wyświetlanie wciskanych klawiszy ma spory potencjał, gdyż często konieczne jest dodawanie specjalnych warstw na których dopisujemy tę informację. Podobnie z efektami dźwiękowymi czy wizualizacją kliknięcia. Nie bójcie się z tym eksperymentować bowiem tylko tak można uzyskać ciekawe efekty 🙂

Close