Omówienie zakładki Text W ScreenFlow

Zakładka Text w ScreenFlow 6 posiadała bardzo ubogie możliwości w zakresie animacji tekstu. Wraz z wydaniem wersji 7 element ten został znacznie rozbudowany i obecnie pozwala na tworzenie zaawansowanych animacji.

W większości przypadków, gdy tworzymy video tutorial czy kurs to omawiamy co dzieje się na ekranie i nie ma potrzeby dodawania tekstu. Wyjątkiem może być chęć obsługi wielu języków, tutaj jednak z pomocą przychodzą nam serwisy typu YouTube, które pozwalają na dodanie transkrypcji. Eliminuje to konieczność dodawania jej bezpośrednio w materiale video. Więc po co nam możliwość dodawania tekstu ??

Powodów może być dużo jednak ja skupię się na jednym. Mianowicie często pracuję w IDE (to taki bardzo zaawansowany edytor tekstu dla programistów), taki edytor posiada bardzo rozbudowaną ilość skrótów klawiszowych. Tworząc video nie chcę za każdym razem mówić “a teraz na klawiaturze naciskamy skrót Ctrl + C”, wolę aby stosowny tekst pojawił się na ekranie. A jeśli mogę zrobić to w atrakcyjnej formie to jestem za 🙂

Elementy interfejsu

Po przejściu do zakładki Text zobaczymy wiele opcji, a dostępnych jest jeszcze więcej. Wystarczy, że będziemy chcieli włączyć animację tekstu. Nie przejmuj się tym, wszystko wytłumaczę i przekonasz się, że nie jest to takie straszne na jakie wygląda.


Od samej góry mamy nagłówek z nazwą zakładki oraz możliwość dodania akcji na linię czasu. Robimy to klikając przycisk z plusem.


Po jego kliknięciu na linii czasu powinien pojawić się dodatkowy bloczek z literką T na nowej ścieżce.


Kiedy mamy tak dodany tekst na linię czasu, to możemy wpisać nasz tekstu oraz zdefiniować jego ustawienia.

Sekcja z ustawieniami ogólnymi

Zacznijmy od najbardziej ogólnych ustawień znajdujących się na samym początku zakładki Text.


Ustawienia te są odpowiedzialne za wygląd tekstu. Czyli jaką czcionką jest napisany teks, jaki jest jej rozmiar, czy ma być pogrubiona, pochylona. Poniżej pełna rozpiska tego za co są odpowiedzialne poszczególne parametry.

Font – krój czcionki,

Size – rozmiar czcionki,

Aligment – sposób wyrównania czcionki, mamy standardowe opcje wyrównania do prawej, lewej oraz wycentrowanie. Dodatkowo za tymi ustawieniami znajdziemy pogrubienie oraz pochylenie czcionki,

Fill – sposób wypełnienia czcionki, do dyspozycji mamy trzy możliwości:

 • Solid Color – jednolity kolor, który wybieramy z próbnika kolorów,

 • Image – na czcionkę jest nanoszony obrazek, który wybieramy z dysku naszego komputera,

 • Gradient – tekst jest wypełniony zdefiniowanym gradientem, który definiujemy klikając w górną i dolną część próbnika


Outline – ustawia grubość obramowania tekstu w pikselach oraz kolor


Kerning – pozwala na ustawienie odległości pomiędzy literami. Ustawia się to dość naturalnie, klikając przycisku zmniejszamy odległość. Klikając przycisk odległość się zwiększa. Czasem wygodniejsze by było wpisanie jakiejś wartości niż klikanie, ale nie jest to jakiś duży problem.

 

Sekcja z ustawieniami tła

Kolejna sekcja jest odpowiedzialna za ustawienia tła dla tekstu. Domyślne ustawienia w większości wypadków będą się sprawdzały w stu procentach. Jeśli jednak potrzebujecie czegoś bardziej specyficznego to należy zajrzeć właśnie do tej sekcji.


Na samej górze mamy checkbox umożliwiający wyłączenie całej sekcji, a tym samym wyłączenie tła tekstu. Następnie w samej sekcji możemy ustawić:

 • Type – rodzaj wypełnienia, do dyspozycji mamy dwa rodzaje:
  • Solid Color – jednolity kolor wypełnienia wybierany z próbnika poniżej,
  • Image Fill – zdjęcie wybierane z naszego dysku,
 • Round – poziom zaokrąglenia narożników,
 • Margin – margines pomiędzy tekstem, a krańcem tła tekstu.

 

Sekcje animacji tekstu

Dwie ostatnie sekcje są odpowiedzialne za animacje pojawiania i znikania napisów.


Jako że domyślnie są wyłączone, to nie będziemy mieli żadnej animacji przy pojawianiu się napisów oraz znikaniu. Zapewne już się domyśliliście, że sekcja Build In Animation służy do animacji tekstu w momencie jego pojawiania się na ekranie. Zaś sekcja Build Out Animation, jest wykorzystywana do animacji tekstu w momencie jego znikania.

Obie sekcje posiadają dokładnie takie same ustawienia, w związku z czyn nie będę omawiał ich osobno. Dostępne ustawienia omówię na przykładzie sekcji Build In Animation.


Sekcja ta ma stałe tylko jedno ustawienie i jest nim Type.


Pozostałe ustawienia to są już specyficzne dla danego typu animacji. Omówię je dokładnie za chwilę, teraz zaś chciałem wspomnieć o bardzo przydatnym rozwiązaniu jakim jest podgląd animacji.


Ten mały przycisk play pozwala w bardzo szybki sposób podejrzeć animację jaką wybraliśmy, czy też zweryfikować modyfikacje, które wprowadziliśmy.

Rodzaje animacji

Opcja Type pozwala nam na wybranie jednej z wielu animacji dostarczonych nam przez twórców ScreenFlow.


Wraz z każdą animacją zostały dostarczone ustawienia pozwalające na indywidualne dostosowanie animacji pod nasze potrzeby.

Center


W powyższej animacji mamy możliwość ustawienia poniższych parametrów:


Duration – ustawia czas trwania animacji,

Fade Characters – włącza / wyłącza zanikanie znaków,

Animate by line – włącza / wyłącza animację każdej linii tekstu z osobna,

Overlap – ustawienie to określa jak animacje mają nachodzić na siebie. Przy wyłączonej animacji każdej linii oraz ustawionej wartości na 0%, otrzymujemy taki mało przyjemny efekt opóźnienia animacji kolejnych linii.


Nie jest to najładniejszy efekt i raczej bym powiedział, że jest on niepożądany. Łatwo możemy się go pozbyć, ustawiając Overlap na 100%.


Więc jak widać możliwe jest używanie tego ustawienia bez włączonej animacji linii. Tylko po co 😉 Cała magia tego ustawienia tkwi w powiązaniu go z animacją linii. Zobaczmy jak to będzie wyglądało, gdy mamy ustawienie Animate by line włączone.

Zacznijmy od tego, że mamy włączoną animację każdej linii z osobna i ustawioną wartość Overlap na 0%.


Zachowanie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, a co się stanie gdy wartość Overlap zmienimy na 100%?


I tu zaskoczenie, bowiem linie animują się w tym samym momencie. Wynika to z faktu, że 100% oznacza animowanie w tym samym momencie wszystkich warstw. Mając taką wiedzę możemy ją wykorzystać do zrobienia stopniowego animowania każdej linii. W tym celu ustawiamy Overlap na 50% i podziwiamy efekt.


Easing – ustawia dynamikę animacji, która jak sama nazwa wskazuje pozwala nadać animacji określony rodzaj dynamiki. Dostępnych jest kilka predefiniowanych ustawień:


Temat dynamiki animacji jest szeroki i można spotkać się z nim w wielu miejscach ScreenFlow, ale także innych programach. W związku z czym zgłębimy go w osobnym wpisie. A was już teraz zapraszam do eksperymentowania z tym ustawieniem.

Move into Place


W powyższej animacji mamy możliwość ustawienia poniższych parametrów:


Duration – ustawia czas trwania animacji,

Offset – określa z jak dużej odległości mają pojawiać się znaki,

Fade Characters – włącza / wyłącza zanikanie znaków,

Overlap – ustawia sposób nachodzenia animacji pojedynczych znaków na siebie. Przy wartości 0% animacja kolejnej litery następuje dopiero, gdy skończy się animacja bieżącej.


Zwiększając wartość do 50% widać już animację większej ilości znaków w tym samym czasie jednak jeszcze jest delikatne opóźnienie pomiędzy animacjami.


I na sam koniec wartość 100%, która daje nam animację wszystkich znaków w tym samym czasie. Tworząc tym samym bardzo fajny efekt.


Easing – ustawia dynamikę animacji.

Typewriter


Jest to bardzo prosta animacja dająca złudzenie pisania na klawiaturze. Mamy możliwość ustawienia jedynie dwóch parametrów, ale będzie to dla nas wystarczające.


Duration – ustawia czas trwania animacji,

Fade Characters – włącza / wyłącza zanikanie znaków.

Break Apart


W powyższej animacji mamy możliwość ustawienia poniższych parametrów:


Duration – ustawia czas trwania animacji,

Seed – zmienia losowe rozstrzelenie znaków,

Max Distance – ustawienie maksymalnego dystansu znaków od miejsca, gdzie kończy się animacja,

Max Scale – ustawia wielkość znaków od której ma zacząć się animacja. Możliwe jest ustawienie znaków mniejszych np. wartość 50%. Takie ustawienie spowoduje, że znaki w trakcie animacji bedą się powiększały.


Także możliwe jest ustawienie wartości większej niż docelowa wielkość znaków. Ja ustawiłem wartość 250% i w takim przypadku znaki będą się zmniejszały.


Easing – ustawia dynamikę animacji.

Scale


W powyższej animacji mamy możliwość ustawienia następujących parametrów:


Duration – ustawia czas trwania animacji,

Build – ustawiamy jak nasz tekst ma być budowany. Mamy trzy możliwości:

 • By Character – budowanie tekstu z każdego znaku z osobna,

 • By Line – budowanie każdej linii z osobna,

 • All at Once – budowanie wszystkiego na raz,


Overlap – ustawia sposób nachodzenia animacji. W tym przypadku w zależności od ustawień parametru Build możemy uzyskać różne efekty. Wyjątkiem jest sposób budowania All at Once na który to ustawienie nie ma żadnego wpływu.

Build Scale – skala od jakiej zaczynamy animację znaków. Kiedy wartość jest mniejsza od 100%, to animujemy od mniejszych znaków do większych. Zaczynając od wartości 1% uzyskamy następujący efekt.

Zaś w przypadku, gdy ustawimy wartość powyżej 100%, to animacja będzie zaczynała się od dużych znaków. Poniższa animacja ma ustawioną wartość 200%

Easing – ustawia dynamikę animacji,

Fade Characters – włącza / wyłącza zanikanie znaków.

Gravity


W powyższej animacji mamy możliwość ustawienia następujących parametrów:


Duration – czas trwania animacji,

Build – ustawiamy jak nasz tekst ma być budowany oraz poniżej wybieramy kierunek. Kierunek określamy w bardzo intuicyjny sposób poprzez wybranie strzałki.


Do dyspozycji dostajemy trzy możliwości budowania tekstu:

 • By Character – budowanie tekstu z każdego znaku z osobna,

 • By Line – budowanie każdej linii z osobna,

 • All at Once – budowanie wszystkiego na raz,


Elasticity – ustawia elastyczność animowanego elementu, nie ważne czy to będzie znak, linia, czy też cały tekst. Czym większa elastyczność tym lepiej element będzie się odbijał od wirtualnej powierzchni. Przykładowo ustawiając wartość 635 otrzymamy animację:


W przypadku, gdy ustawimy elastyczność na bardzo niskim poziomie to nie będzie efektu odbicia się elementu. Tutaj przy wartości 70 mamy minimalny efekt odbicia, a możemy jeszcze go zmniejszyć.


Na efekt odbijania się elementów, nie tylko to ustawienie ma wpływ, ale także kolejne Bounce.

Bounce – to ustawienie określa poziom odbijania się elementów. W połączeniu z Elasticity pozwala na kontrolowanie złudzenia odbijania się elementów od powierzchni. Podobnie jak w przypadku parametru Elasticity, zmniejszenie wartości parametru Bounce na minimum spowoduje, że elementy nie będą się odbijały.

Overlap – ustawia sposób nachodzenia animacji. W tym przypadku w zależności od ustawień parametru Build możemy uzyskać różne efekty. Wyjątkiem jest sposób budowania All at Once na który to ustawienie nie ma żadnego wpływu.

Fade Characters – włącza / wyłącza zanikanie znaków.

 

Character Flip


W powyższej animacji mamy możliwość ustawienia następujących parametrów:


Duration – ustawia czas trwania animacji, zaś bezpośrednio pod nim określamy kierunek animacji wybierając strzałkę,

Offset – odległość znaków od miejsca zakończenia animacji. Ustawienie minimalnej wartości 0% nie daje zbyt ładnego efektu.

Kiedy zwiększymy wartość powiedzmy do 80%, uzyskujemy bardzo przyjemny efekt dla oka spadania znaków.

Twists – dodaje animację odwracania litery co przy wydłużonej odległości znaków otrzymujemy bardzo fajny efekt.

Dla wnikliwych animacja w zwolnionym tempie 😉

Fade Characters – włącza / wyłącza zanikanie znaków,

Overlap – ustawia sposób nachodzenia animacji dla każdego znaku. Działa tak samo jak w pozostałych animacjach, ustawienie wartości na 0%, spowoduje pojawianie się znak po znaku.

Przy wartości ustawionej na 100% otrzymujemy animację wszystkich elementów jednocześnie.

I ustawiając wartość pomiędzy 0%, a 100% otrzymamy jednoczesną animację wielu elementów. Dla wartości 50% będzie ona wyglądała jak poniżej.

Easing – ustawia dynamikę animacji.

 

Move


W powyższej animacji mamy możliwość ustawienia następujących parametrów:


Duration – ustawia czas trwania animacji,

Build – ustawiamy jak nasz tekst ma być budowany oraz poniżej wybieramy kierunek. Kierunek określamy w bardzo intuicyjny sposób poprzez wybranie strzałki.


Do dyspozycji dostajemy trzy możliwości budowania animacji:

 • By Character – budowanie z każdego znaku z osobna,

 • By Line – budowanie każdej linii z osobna,

 • All at Once – budowanie wszystkiego na raz,


Distance – ustawienie dystansu od miejsca, gdzie kończy się animacja,

Overlap – ustawia sposób nachodzenia animacji. W tym przypadku w zależności od ustawień parametru Build możemy uzyskać różne efekty. Wyjątkiem jest sposób budowania All at Once na który to ustawienie nie ma żadnego wpływu.

Easing – ustawia dynamikę animacji

I tym optymistycznym akcentem skończyliśmy przerabiać animacje w zakładce Text. Teraz mając wiedzę na temat wszystkich ustawień zakładki pozostaje tylko zacząć korzystać z tej wiedzy 😉

Podsumowanie

W ten oto sposób przeszliśmy przez całą zakładkę Text. W której najważniejszą opcją są jego animacje, które możemy konfigurować na ogromną ilość sposobów. Niestety rozwiązanie to nie jest idealne i wymaga od nas wiele zachodu, aby niektóre animacje przygotować. Nie mniej jest to ogromny postęp w stosunku do wersji 6, która praktycznie nie miała animacji tekstu.

Mam nadzieję, że kolejne wersje przyniosą dalsze usprawnia w tym temacie. Niestety wersja 8, która wyszła przed chwilą nie ma żadnych udoskonaleń w tym temacie. Ale o nowej wersji można będzie poczytać w kolejnym wpisie.

Close